Amerikaanse onderzoekers van security-firma Marshal hebben een inventarisatie gemaakt van de grootste verzenders van spam gedurende februari van dit jaar. Daaruit blijkt dat zes botnetten verantwoordelijk zijn voor ruim 85 procent van de wereldwijd verzonden spam. Ook wordt duidelijk dat het Mega D-botnet, dat in januari nog verantwoordelijk was voor het overgrote merendeel van de verzonden spam, enige tijd niet actief is geweest. De leidende rol werd overgenomen door het zogenaamde Srizbi-botnet, verantwoordelijk voor veertig procent van alle spam.

De Srizbi-trojan is volgens de onderzoekers zeer geavanceerd. Zo is hij bijvoorbeeld in staat om zijn activiteiten op een netwerk verborgen te houden en levert hij doorlopend feedback aan de controleservers over de al dan niet werkende e-mail-adressen die hij tegenkomt.

Van de overige spambots is Rustock ook een belangrijke. Deze worm is verantwoordelijk voor ruim twintig procent van de spam. Op de derde plaats staat Mega D met elf procent, gevolgd door Hacktool.Spammer met zeven procent. Op de vierde plek komt Mega D, dat zes procent van de spam verstuurt en als zesde eindigt het ooit zo beruchte Stormworm-botnet, met twee procent.

De onderzoekers stellen dat het formaat van een botnet niet vanzelfsprekend evenredig is met de hoeveelheid spam die er wordt verzonden. Zo verzond Mega D, een botnet van ongeveer 35.000 computers, aanzienlijk meer berichten dan het Stormworm-net, dat op 85.000 computers wordt geschat.