Het aantal pc's dat wereldwijd in gebruik is, is de magische grens van een miljard gepasseerd. Dat heeft researchbureau Gartner bekendgemaakt. Deze mijlpaal blijft echter niet lang staan.

De onderzoekers voorspellen dat binnen zes jaar het volgende miljard wordt gehaald. Het merendeel van deze pc's gaat over de toonbank in opkomende markten als Azie, Zuid-Amerika en Afrika.

Volgens de huidige cijfers heeft een op de zes wereldburgers een pc in huis. Dat is echter een enigszins vertekend beeld omdat veel westerse consumenten vandaag de dag twee of meer pc's in huis hebben. Van het eerste miljard aan pc's is 59 procent verkocht in de zogenaamde 'volgroeide markten', zoals de Verenigde Staten en West-Europa. De komende zes jaar wordt dat getal echter teruggebracht naar om en nabij de 30 procent, zo luidt de voorspelling. De overige 70 procent wordt elders ter wereld verkocht.

"Deze snelle penetratie in opkomende markten is het gevolg van de explosieve uitbreiding van breedband en draadloos internet, dalende hardwareprijzen en het groeiende besef dat de pc een onmisbaar hulpmiddel voor vooruitgang is", zegt George Schiffer, hoofd research bij Gartner.

Het onderzoek produceert nog een aantal opvallendde cijfers. Zo is de verwachting dat er dit jaar ruim 180 miljoen pc's worden afgedankt door hun gebruikers. Sommigen worden tweedehands doorverkocht of op een andere manier hergebruikt maar een gedeelte ervan, ruim 35 miljoen, eindigt simpelweg op de schroothoop. Dit probleem wordt volgens Gartner alleen maar groter naarmate de pc-markt zich verder uitbreidt.