Van de Nederlandse pc-gebruikers voorziet 96 procent zijn aan internet gekoppelde computer van beveiligingssoftware en dat is meer dan in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek van het statistiekenbureau Eurostat in de 27 EU-lidstaten.

Volgens Eurostat, dat cijfers verzamelde tussen medio 2009 en medio 2010, heeft 96 procent van de Nederlandse internetgebruikers hun pc of laptop voorzien van ten minste één beveiligingsproduct. Daaronder vallen onder andere antivirussoftware, firewalls en antispam-tools. Gezien het Europese gemiddelde van 84 procent, scoort België met 89 procent bovengemiddeld. Letland is met een percentage van 62 procent hekkensluiter.

Ondanks de aanwezigheid van beveiligingssoftware gaf 23 procent van de ondervraagde Nederlanders aan dat zij de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met een malware-besmetting. Verder maakt 6 procent melding van misbruik van persoonlijke informatie of het schenden van de privacy, terwijl 3 procent financieel gedupeerd zou zijn door phishing- en betalingsfraude. In België ligt dit cijfer ook op 3 procent, terwijl een even groot aandeel melding maakte van privacyschendingen.

Eurostat heeft ook het gebruik van filtersoftware door ouders onderzocht. In Nederland gebruikt 18 procent van de ondervraagden software of diensten om voor kinderen ongeschikt geachte content te blokkeren. In België ligt dit percentage op 11 procent, terwijl het Europees gemiddelde uitkomt op 14 procent