De Consumentenbond is niet te spreken over het downloadverbod dat Fred Teeven maandag voorstelde. Volgens de bond is de belofte van de staatssecretaris dat consumenten worden gevrijwaard van juridische consequenties 'een wassen neus'.

"De staatssecretaris stelt dat hij het downloaden niet strafbaar maakt, maar de aanpak richt op downloadsites", aldus de Consumentenbond maandag in een reactie op de plannen. "Door het onrechtmatig maken van downloaden kan de muziek- en filmindustrie wel degelijk consumenten voor de civiele rechter slepen."

Volgens de bond ligt de handhaving van het auteursrecht en dus ook van het voornemen om het downloaden uit illegale bron aan te pakken, bij het civiele recht. "Het strafrecht speelt hierin nauwelijks een rol", beargumenteert de consumentenbelangenbehartiger. De Consumentenbond is voorstander van een stelsel van heffingen om het down- en uploaden te legaliseren. De opbrengsten moeten dan onder de creatieven worden verdeeld.

De nieuwe plannen, die maandagmiddag zijn onthuld, zouden het zonder te betalen downloaden van materiaal waarop copyright rust, onrechtmatig maken. Tot nu toe is alleen het aanbieden van dergelijk materiaal illegaal.

Het kabinet zou niet van plan zijn om bij overtreding boetes of straffen op te leggen. De wet zou het wel gemakkelijker moeten maken om filesharing-websites aan te pakken. De wijziging moet het mogelijk maken voor rechters om providers te dwingen om toegang tot websites als The Pirate Bay te blokkeren. Hiervoor moet worden aangetoond dat een website onrechtmatig handelt en een blokkade zou alleen mogelijk zijn als een site of de hostingprovider niet kan worden aangesproken.

Hoewel Teeven nu stelt dat er geen echt toezicht zal plaatsvinden om te controleren of consumenten illegaal downloaden, heeft de staatssecretaris zich eerder wel voorstander verklaard van handhaving van een downloadverbod. In mei vorig jaar pleitte Teeven er bijvoorbeeld nog voor om downloaders te waarschuwen als ze zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden; daardoor zou volgens Teeven al 80 tot 85 procent afhaken.

Ook moet volgens Teeven het internetverkeer worden gemonitord om in de gaten te houden wie illegaal downloadt. Teeven zei destijds zeker 'geen kastje achter de voordeur' te willen dat het internetverkeer in de gaten houdt, maar dat het verkeer bijvoorbeeld wel 'op afstand' in de gaten moet kunnen worden gehouden.

Destijds werd al gesteld dat handhaving van het downloadverbod op een dergelijke manier in de praktijk gewoon neerkomt op 'deep packet inspection', waarbij de inhoud van ip-pakketjes wordt gecontroleerd. Nederlandse providers konden maandag nog niet op het nieuwe plan reageren, omdat zij het concrete wetsvoorstel willen afwachten.