GroenLinks, D66 en SP zijn om diverse redenen niet te spreken over het plan van staatssecretaris Teeven om het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal als illegaal te bestempelen. Ook de VVD, de partij van Teeven, zit nog met vragen.

Teeven stelde eerder deze week voor het auteursrecht te hervormen omdat het niet meer van deze tijd is. Alle partijen juichen deze hervormingen toe, maar er is bezorgdheid over het instellen van een ‘downloadverbod’. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stelt namelijk voor downloaden uit illegale bron als onrechtmatig te bestempelen, maar wil ‘beperkte’ downloaders niet vervolgen. In plaats daarvan wil Teeven het voor rechters mogelijk maken providers te verplichten downloadsites die illegaal materiaal aanbieden af te sluiten.

Vervolgen individuen Het Uitgeversverbond liet echter al weten dat het wil dat de individuele downloaders ook vervolgd kunnen worden. Dat is precies waar bijvoorbeeld D66 zich zorgen om maakt. Teeven heeft weliswaar toegezegd dat de politie niet achter individuele downloaders aan gaat, maar de civielrechtelijke weg geeft andere partijen wel de kans zaken aan te spannen tegen individuele internetters, aldus Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Een partij als Stichting Brein heeft in het verleden al kenbaar gemaakt hier niet voor terug te deinzen. Dat is niet de bedoeling. We moeten afblijven van de individuele internetter.

Privacy-landmijnen D66 is het dan ook niet eens met de route van Teeven, die ligt vol privacy-landmijnen. We vinden een downloadverbod onbespreekbaar. Het impliceert controle van al het internetverkeer en dat is in strijd met ons idee over privacy. GroenLinks sluit zich daarbij aan en is kritisch over de plannen om downloaden onrechtmatig te verklaren en dit civielrechtelijk te handhaven. Het voorstel is twee keer niks. Je stimuleert de vernieuwing van het digitale aanbod niet en drijft miljoenen internetgebruikers de illegaliteit in, aldus een woordvoerder van de partij.

Onduidelijke grens GroenLinks is niet gerust op de belofte van Teeven om individuen niet af te sluiten na downloaden van illegaal materiaal. De partij wijst op de term ‘beperkte downloader’ die de staatssecretaris in de brief gebruikt. De term ‘beperkt’ is geen duidelijke grenswaarde. De SP richt de kritiek op het realiseren van voldoende legaal aanbod. Dat moet er eerst zijn, daarna kan je pas stappen gaan ondernemen tegen het downloaden van onrechtmatig materiaal, meent Sharon Gesthuizen, Kamerlid voor de SP. Legaal aanbod is er nu echt onvoldoende en er zijn onvoldoende garanties in deze brief dat dit er gaat komen.

Vragen VVD VVD-woordvoerder Joost Taverne laat in een algemene reactie weten dat de partij nog wel vragen heeft over het voorstel van de eigen staatssecretaris Teeven. De voorstellen balanceren tussen de verschillende doelstellingen, belangen en ambities en zijn wat de VVD betreft een stap in de goede richting. Wel zal nauwkeurig gekeken moeten worden naar de praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen en de effecten op het vrije internet, vindt Taverne. De VVD is blij dat er niet gekozen is voor strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties tegen individuele downloaders. De partij sluit zich tegelijkertijd aan bij het argument van Groenlinks over de term ‘beperkte downloader’. We vragen ons af waar en hoe het kabinet de grens trekt tussen kleinschalige en grootschalige inbreuken op auteursrechten.

Debat Deze details zullen besproken worden tijdens het debat over het download verbod in de Tweede Kamer. Dat debat zal naar verwachting medio mei plaatsvinden.D66 laat weten dit debat ‘zeer kritisch’ in te gaan. Ook de SP is bereid te strijden voor een aantal aanpassingen.