Steeds meer EU-burgers maken geregeld gebruik van internet, maar de beschikbaarheid van extra snelle breedbandverbindingen blijft nog achter.

Dat blijkt uit cijfers die eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) dinsdag heeft gepubliceerd over de voortgang van haar vorig jaar gelanceerde plannen om internetgebruik in de EU te stimuleren. Volgens Kroes is 65 procent van de EU-bevolking geregeld actief op internet. Het streefdoel van 75 procent in 2015 lijkt haalbaar. Ook onlinewinkelen en het gebruik van onlinediensten van de overheid zitten in de lift.

Basisbreedband is steeds vaker beschikbaar, maar de verspreiding van ultrasnelle breedband blijft vooralsnog geconcentreerd tot enkele, vooral stedelijke gebieden. Volgens de plannen van Kroes moet in 2013 iedere Europeaan toegang hebben tot basisbreedband en in 2020 tot extra snel breedband.

Buitenland Ook bij de grensoverschrijdende e-handel en de aanwezigheid van kleine en middelgrote ondernemingen op internet is de vooruitgang volgens Kroes onvoldoende. De kosten van het mobiel bellen vanuit het buitenland vindt ze ook nog steeds te hoog.

Kroes roept de EU-landen en het bedrijfsleven op meer werk te maken van de mogelijkheden die internet biedt. Volgens haar zijn op termijn ''enorme voordelen te behalen als we nu daadkrachtig handelen, met name op het gebied van hogesnelheidsbreedband''.