De politie faalt voortdurend bij de aanpak van de aanhoudende ict-problemen. Agenten hebben daardoor vooral last van de computersystemen die juist zouden moeten helpen bij hun werk.

Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een nog vertrouwelijk rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens het rapport hebben vooral de burgemeesters, die optreden als korpschefs, 'onvoldoende bestuurlijke grip' op de miljoenenverslindende ict-problemen. De computersystemen van de politie zijn 'matig gebruiksvriendelijk' en bevinden zich volgens sommige onderzoeken zelfs in 'kritieke toestand'. De verantwoordelijke minister krijgt er ook van langs in het rapport. Het toezicht van de minister schoot tekort.

Verbeteren Dat zou nu met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie moeten verbeteren door de invoering van één landelijke politieorganisatie, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De problemen zijn daarvoor te groot. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vroeg de rekenkamer op aandringen van de Tweede Kamer eind vorig jaar om een analyse van de problemen. Eind maart stelden de korpsen zelf al oplossingen voor.