Het Britse High Court heeft bepaald dat drie patenten waarvan Apple de eigenaar is, ongeldig zijn. Het bedrijf uit Cupertino had deze patenten ingezet in een rechtszaak tegen HTC, waarbij laatstgenoemde dus vrijgesproken is van inbreuk.

De bewuste patenten beschrijven technieken voor slide-to-unlock, multitouch en tekstinvoer in verschillende talen. De Britse rechtbank meende dat het eerstgenoemde patent ongeldig is omdat fabrikant Neonode eerder was met de slide-to-unlock-techniek. Daarnaast valt multitouch niet onder technieken die volgens de Britse wet gepatenteerd kunnen worden en voldeed de techniek met betrekking tot tekstinvoer eveneens niet aan de eisen voor patenteerbaarheid.

Een vierde patent van Apple, voor een techniek op het gebied van fotomanagement, was wel geldig maar HTC zou hier geen inbreuk op maken. Samsung werd door een Nederlandse rechter eerder wel veroordeeld voor inbreuk op dit patent. Overigens oordeelde de rechtbank toen ook dat het slide-to-unlock-patent als nietig beschouwd moest worden, wat dus overeenkomt met het oordeel van het Britse High Court.

Het gaat alleen om de Europese versies van de patenten en de ongeldigheidsverklaring geldt alleen voor het Verenigd Koninkrijk. Wel kan HTC de uitspraak gebruiken in andere Europese landen om de patenten van Apple ongeldig te laten verklaren. Omdat Apple de bewuste patenten eerder heeft ingezet om Android-fabrikanten mee aan te klagen, lijkt dit een belangrijke uitspraak; zo werd bijvoorbeeld Motorola in Duitsland schuldig bevonden aan schending van het slide-to-unlock-patent, waarna een verkoopverbod kon worden geclaimd door Apple. Overigens wist Motorola uiteindelijk aan een dergelijk verbod te ontsnappen.

Het is de tweede overwinning voor HTC op Apple in korte tijd. In de Verenigde Staten slaagde de Taiwanese fabrikant erin om onder een eerder uitgesproken verkoopverbod uit te komen. Apple en HTC liggen al langer met elkaar in de clinch, maar ook andere Android-fabrikanten zijn verscheidene malen door Apple aangeklaagd. Het ongeldig verklaren van patenten haalt daarom waarschijnlijk een deel van Apples juridische 'munitie' weg, mits de uitspraak door andere Europese rechtbanken wordt overgenomen. Overigens kunnen de Amerikaanse equivalenten van de genoemde patenten nog wel gewoon door Apple ingezet worden.