Het drama rond het afscheid van Windows XP dreigt zich volgend jaar  opnieuw te voltrekken met het afscheid van Windows Server 2003. De  gevolgen zijn echter veel groter.

Microsoft beëindigt de ondersteuning van Windows Server 2003 op 14  juli 2015. Hoewel deze datum al jaren bekend is en er veel aandacht is  besteed aan de noodzaak tot overstappen op een moderner  besturingssysteem voor het serverpark, is het effect daarvan gering  geweest.

"Nog altijd maakt ruim een kwart van alle Amerikaanse bedrijven  gebruik van het besturingssysteem", constateert David Mayer, directeur  Microsoft Solutions van IT-dienstverlener Insight Enterprise in Computerworld. Er is geen reden om aan te nemen dat de verhouding in andere delen van  de westerse wereld veel anders ligt. Van Nederland is bekend dat zo'n 40 procent van de middelgrote tot grote bedrijven nog steeds Windows  Server 2003 gebruikt.  

Net als bij Windows XP roemen de gebruikers de stabiliteit en de  robuustheid van het besturingssysteem. Bovendien is veel  maatwerksoftware niet makkelijk te migreren naar een nieuwere versie van het serverplatform. Het meest voor de hand ligt een opwaardering naar  Windows Server 2012 R2. Bedrijven die deze stap zetten, melden echter  nogal wat compatibiliteitsproblemen met bijvoorbeeld de authenticatie  van gebruikers.

Migratie naar de clound is een optie; Volgens Mayer is het zaak de overstap tijdig in gang te zetten zodat  de verschillende stappen in een rustig tempo genomen kunnen worden. In  eerste instantie moet er een goede analyse komen van de de servers en de applicaties waar het om gaat. Daarnaast is er waarschijnlijk een flinke investering nodig omdat de nieuwe software hogere eisen stelt aan de  serverhardware. Voor veel bedrijven kan dit een motivatie zijn om op  zijn minst een deel van de toepassingen te migreren naar de cloud. "Er  ligt geen kant en klare oplossing die voor alle bedrijven toepasbaar  is", waarschuwt Mayer. "Daarom is tijd nodig, voor uitzoeken en testen."  

Niets doen is in ieder geval geen optie voor veel bedrijven.  Weliswaar staken de Windows Server 2003-machines niet op 14 juli volgend jaar hun activiteiten, maar veel overheidsinstellingen, financiële  instellingen, organisaties in de gezondheidszorg en andere bedrijven  voldoen op dat moment niet meer aan de 'compliancy'-regels waardoor de  bedrijfsvoering in gevaar komt.