Jumper settingsĀ Seagate harddisken van de meest gangbare type's zijn te zien in onderstaand schema's.