Jumper settings Maxtor harddisken van de meest gangbare type's zijn te zien in onderstaand schema's.