Afdrukken
Hits: 1904
Identiteitsfraude is momenteel een heet hangijzer in het digitale wereldje. Overal gaan stemmen op die particulieren waarschuwen zorgvuldig om te gaan met hun persoonlijke informatie. Opinietijdschrift The Economist waarschuwt er echter voor dat bedrijven, organisaties en vooral nationale overheden aanzienlijk minder zorgvuldig met persoonsgegevens omspringen.

Aanleiding voor deze waarschuwing is het zoekraken eerder deze week van twee cd-roms waarop de gegevens van ruim 25 miljoen Britse belastingbetalers zonder enige vorm van encryptie waren opgeslagen. De discs waren via interne mail verzonden tussen twee afdelingen van het ministerie van Financiën maar zijn onderweg spoorloos verdwenen, zo moest minister Alistair Darling deze week toegeven tegenover het Britse Lagerhuis. De zoekgeraakte dossiers bevatten onder meer namen, adressen, geboortedata, namen van familieleden en bankgegevens.

Het incident is niet het eerste in zijn soort. Het ministerie is al diverse malen informatie over particulieren kwijtgeraakt. Maar ook elders gaan overheidsinstanties onzorgvuldig met dergelijke gegevens om. In 2006 werd bij een inbraak in het huis van een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie een laptop gestolen die de namen en adressen bevatte van 25 miljoen veteranen. Een jaar eerder raakte er bij de Bank of America informatie zoek over ruim een miljoen regeringsmedewerkers.

In Nederland hebben zich ook gevallen voorgedaan waarbij overheidsmedewerkers onzorgvuldig omsprongen met gevoelige informatie en deze kwijtraakten. Hier kwamen deze incidenten vooral voor rekening van de politie en het Openbaar Ministerie.