Een procedure in Genève die moet leiden tot standaardisering van Microsofts kantoorbestandsformaat Office Open XML (OOXML), heeft geen duidelijk resultaat opgeleverd. De softwaregigant wil dat OOXML wordt erkend door de internationale standaardenorganisatie ISO. Eerder gaf de ECMA, een private standaardenorganisatie van de ict-industrie, al zijn goedkeuring aan het bestandsformaat. 

Standaarden De erkenning is belangrijk voor Microsoft, omdat steeds meer overheden en bedrijven kiezen voor software die gebruik maakt van open standaarden. Bestandsformaten die als standaard zijn erkend, kunnen door verschillende softwarefabrikanten worden ondersteund, zodat gebruikers niet afhankelijk zijn van één leverancier, en de opgeslagen informatie altijd toegankelijk blijft. .

Microsoft kreeg bij een stemming onder nationale lidorganisaties van de ISO in september onvoldoende steun voor OOXML om het formaat versneld te standaardiseren. Critici dienden duizenden commentaren in die tot verbetering van OOXML moeten leiden.

Tijdgebrek Tijdens een bijeenkomst in het Zwitserse Genève bogen afgevaardigden van de ISO-leden zich afgelopen week over de voorgestelde wijzigingen. Daarvan zou een flink aantal zijn verwerkt en goedgekeurd, maar 80 procent van de ruim 1100 geagendeerde commentaren werd vanwege tijdgebrek niet behandeld.

Het is daarom nog altijd onzeker hoe de stemming over de voorgestelde standaard zal verlopen. In de komende dertig dagen mogen de leden van ISO stemmen over de vraag of OOXML wel of niet erkend wordt.

Optimistisch Tom Robertson, bij Microsoft verantwoordelijk voor standaardisering, is optimistisch over de uitkomst. "Er is veel reden voor optimisme. We hebben veel bezwaren van de lidorganisaties kunnen wegnemen."

Dat niet alle commentaren zijn behandeld, is volgens hem geen groot probleem. Veel van de opmerkingen betroffen kleine wijzigingen, waarover de nationale lidorganisaties voorafgaand aan de sessie in Genève al hebben kunnen discussiëren. "In Genève hebben we ons daarom op de belangrijkste kwesties kunnen richten."

OpenDocument Microsoft lanceerde OOXML als tegenhanger van het OpenDocument Format (ODF), dat wordt gesteund door onder meer IBM, Novell en Sun. OOXML wordt gebruikt in Microsofts nieuwe kantoorsoftwarepakket Office 2007, terwijl ODF in onder meer OpenOffice, StarOffice, KOffice en Google Docs wordt gebruikt. ODF werd in 2006 door de ISO erkend.