SIDN heeft twee internetbedrijven een groot deel van de numerieke domeinnamen afgepakt die zij eind februari hadden vastgelegd. De stichting greep in na een storm van kritiek van andere providers op de 'gekaapte' registratieprocedure.

SIDN, de stichting die verantwoordelijk is voor de uitgifte van Nederlandse domeinnamen, stelde eind februari de registratie open van de zogenoemde numerieke domeinen, internetadressen die uitsluitend uit cijfers bestaan, zoals 123.nl. Daarbij gold de regel wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Twee bedrijven bleken bij de start van de registratie echter enorme computercapaciteit in te hebben gezet. Ze legden daarmee zo'n zwaar beslag op de registratiesystemen van SIDN, dat andere providers niet of nauwelijks verbinding kregen. Toen dat uiteindelijk lukte, waren de meeste aantrekkelijke domeinnamen al vergeven. Het Friese bedrijf MijnAlbum, dat een online fotodienst uitbaat, wist zo in totaal 2579 numerieke domeinen te registreren, waaronder 1604 van de domeinen van 0 tot en met 2100.nl. 
 
Onder vuur SIDN lag door de gang van zaken zwaar onder vuur. Een onderzoek van branchevereniging ISPConnect wees vorige week uit dat 97 procent van de ondervraagde internetproviders de procedure oneerlijk vond. Tweederde vond dat de registratie moest worden overgedaan.

Aanvankelijk wilde SIDN daar niet aan. De stichting meende dat MijnAlbum geen regels had overtreden.

Onderzoek Daar is de stichting vrijdagavond echter op teruggekomen. Volgens een eigen onderzoek van SIDN hebben "twee partijen beduidend meer machines hebben ingezet dan de overige partijen en hierdoor veel van de aangevraagde domeinnamen hebben weten te registreren." Volgens Webwereld zou het naast MijnAlbum gaan om Blixem Internet Services uit Nijmegen.

Strenger In totaal heeft SIDN daarom de uitgifte van 4060 numerieke domeinen teruggedraaid. Die worden later opnieuw ter registratie aangeboden. SIDN zegt bij toekomstige registratieprocedures strengere regels te zullen hanteren.