Office 2010 houdt zich niet aan de Open XML-standaard zoals die door ISO-vergadering is goedgekeurd, maar aan de afgekeurde variant vol legacy issues. Volgens Microsoft gaat het om twee smaken.

Er is opnieuw ophef over de status van Open XML, de documentstandaard ontworpen door Microsoft als alternatief op ODF. Eerder had het bedrijf aangegeven dat Office 2010 de goedgekeurde ISO-standaard zou ondersteunen, maar nu blijkt dat dit alleen de afgekeurde overgangsversie zal zijn.

Gebroken belofte Daarmee breekt Microsoft zijn beloften en zal het worden gekielhaald door de internationale standaardengemeenschap, zo schrijft Alex Brown, zelf als voorzitter betrokken bij de uiteindelijke stemming in de ISO-vergadering over Open XML twee jaar geleden. Al eerder werd bekend dat Office 2007 geen ondersteuning meer krijgt voor ISO Open XML. Maar ook Office 2010 gaat niet de definitieve versie implementeren, blijkt nu. Dat geldt voor de pre-release van Office 2010, maar ook voor de final versie, bevestigt Microsoft Nederland desgevraagd. Office 2010 zal alleen de zogenaamde Transisional-versie ondersteunen voor lezen én en schrijven, en zal de definitieve Strict-versie alléén kunnen lezen, meldt Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, in een e-mail aan Webwereld. Volgens hem gaat het om twee smaken van Open XML (ISO/IEC 29500). "We conformeren dus aan de ISO/IEC 29500-standaard en hebben de implementatie ervan in Office uitgebreid gedocumenteerd. Natuurlijk, zoals bij iedere standaard en bij iedere implementatie, zijn er keuzes, onduidelijkheden of fouten", aldus Bos.

Afgekeurde versie in nieuw product Maar volgens Brown is dit een zeer dubieuze beslissing. "De Transitional is juist de versie die door de wereldwijde gemeenschap is afgekeurd in september 2007 en aangemerkt als niet te gebruiken voor nieuwe documenten. Microsoft gedraagt zich alsof het JTC 1 standaardisatie proces nooit heeft plaatsgevonden en gebruikt technologieën (zoals VML) in een nieuw product die in de standaard zelf te boek staan als 'afgeschreven' en 'alleen voor legacy redenen'. De conclusie is volgens Brown dat organisaties die open standaarden moeten of willen gebruiken zich achter de oren moeten krabben om Office 2010 en Open XML te gebruiken. Brown vindt dat Microsoft zich expliciet moet committeren aan de Strict-versie. "Zonder een nieuwe richting is het gehele OOXML-project gedoemd te falen." Tot nog toe doet Microsoft dat niet. "Het is nog te vroeg om voor een groot softwareproject zoals Microsoft Office heel specifieke details te kunnen geven, maar we geloven dat we functionaliteit kunnen bieden die rekening houdt met de complete standaard, de standaardisatie gemeenschap en de gebruikers van de software", reageert Hans Bos.

Omstreden standaard De totstandkoming van de ISO-standaard van Open XML is zwaar bevochten. Critici wezen voorafgaand op het gevaar van patenten en mogelijke andere omhalen van Microsoft om toch controle over het bestandsformaat te laten houden. In 2005 droeg Microsoft de standaard over aan het standaardisatieorgaan ECMA om in december 2006 te worden goedgekeurd. Daarna volgde een gang naar de ISO voor standaardisatie in een versnelde procedure. Aanvankelijk werd het voorstel in september 2007 weggestemd om later alsnog met veel commentaren te worden aangenomen in april 2008. De weggestemde versie heeft de status Transitional, de definitieve versie heet Strict. Ook nadat Open XML eenmaal officilee standaard was, zijn er nog verschillende protesten aangetekend tegen de gang van zaken.