Het Europees Parlement heeft regelgeving aangenomen, waardoor roamingkosten voor mobiel dataverkeer per 15 juni 2017 worden afgeschaft. De regels zitten er al jaren aan te komen, maar zijn met de stemming dinsdag eindelijk definitief.

Het Europees Parlement stemde dinsdag in met het voorstel dat een definitief einde maakt aan de roamingkosten per juni 2017. De stemming was de laatste horde in deze zaak die de politiek in Europa al jaren bezighoudt.

Het basisidee is volgens de Europese Commissie iets dat men in Brussel uitdrukt met de afkorting RLAT, wat staat voor "Roam Like At Home". Dat houdt in dat elke Europeaan in elk Europees land mobiel internet, sms en telefonie moet kunnen gebruiken zoals thuis. Daarom mogen providers vanaf juni 2017 geen extra kosten meer rekenen voor het gebruik van de smartphone in het buitenland. Als je een bundel hebt, moeten minuten, sms'jes en MB's daar af gaan.

Er is wel een uitzondering. Een provider die veel roamende klanten in het buitenland heeft en dat niet kon voorzien, mag bij zijn telecomtoezichthouder, in Nederland de Autoriteit Consument en Markt bijvoorbeeld, toestemming vragen om een kleine heffing in rekening te brengen waardoor het kostendekkend wordt. Winst maken met roaming is uit den boze.

Er komt bovendien een 'fair use policy' voor gebruik in het buitenland, die de Commissie vast zal stellen in december 2016. Deze policy houdt rekening met hoeveel data mensen gebruiken, hoeveel Europeanen reizen, in hoeverre prijzen over de hele Europese Unie bij elkaar komen te liggen en moet rekening houden met risico's van concurrentievervalsing. Wat de Commissie daar precies mee bedoelt, wordt niet uitgelegd.

Het afschaffen van de roamingkosten was onderdeel van het voorstel waartoe ook het voorstel voor netneutraliteit behoorde. De aangenomen regelgeving wordt over enige tijd van kracht.