Een meerderheid van computergebruikers laat de computer aanstaan als deze lange tijd niet gebruikt wordt en maakt nauwelijks gebruik van stand-by of slaapstand. Daar komt bij dat veel randapparaten van de computer ook stroom verbruiken bij inactiviteit. Computergebruikers verbruiken dus nodeloos veel energie, luidt de conclusie van onderzoek van HCC.

Meer dan de helft van de 2040 ondervraagden laat de computer 'vaak' of 'altijd' aanstaan als het apparaat langer dan een kwartier niet gebruikt wordt. Ongeacht de duur van inactiviteit maakt 57 procent helemaal geen, of zelden, gebruik van stand-by. De slaapstand, die veel zuiniger is, wordt zelfs door bijna 70 procent nooit of bijna nooit gebruikt.

Toch geeft bijna 90 procent van de respondenten aan zich bewust te zijn van het energieverbruik van computerapparatuur en claimt bijna 80 procent ernaar te handelen. Bovendien geeft driekwart van de ondervraagden aan het verschil te kennen tussen stand-by en de slaapstand. Blijkbaar is dit niet voldoende om ook actief gebruik te maken van deze mogelijkheid om energie te besparen. Opvallend, gezien de huidige trend van stijgende energieprijzen en aandacht voor het milieu.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden heeft inmiddels meer dan drie computers in huis en over de 80 procent beschikt over meer dan drie randapparaten. Al die apparatuur verbruikt niet alleen veel stroom tijdens het gebruik; meestal is het voldoende dat de stekker in het stopcontact zit. Dit zogenaamde 'sluipverbruik' kan flink oplopen.

Gezien de resultaten van het onderzoek ziet HCC, de vereniging van computergebruikers, reden het onnodige energieverbruik van computers en andere apparaten onder de aandacht te brengen in een debat.

Onder andere komt aan bod hoeveel computers nu werkelijk verbruiken en waar computerconsumenten op kunnen letten bij de aanschaf van een nieuw systeem. Uit het onderzoek blijkt dat energieverbruik nu nauwelijks een rol speelt bij de aanschaf van computerapparatuur. Maar driekwart van de HCC-ers geeft aan dat als computerapparatuur verplichte EU-energielabels zou kennen, net als bijvoorbeeld wasmachines, deze van invloed zouden zijn op het koopgedrag.

In het debat komt aan bod of invoering van deze labels haalbaar en wenselijk is, en of de bestaande labels, zoals Energy Star, de EU-labels overbodig maken.