Vanaf de DOS-prompt kunt u met het commando nslookup, gevolgd door de naam van de website, de werking van de DNS-server controleren.

Standaard gebruikt het daarvoor de DNS die voor uw netwerkverbinding is geconfigureerd en die u via het commando ipconfig /all te zien krijgt. Wilt u een andere DNS-server controleren, dan kan dat ook.

Gebruik dan alleen het commando nslookup. U krijgt dan een nieuwe prompt. Geef dan als commando server met daarachter de naam of liever het IP-adres van de DNS-server die u wilt controleren. Als bevestiging krijgt u de naam van de nieuw ingestelde DNS-server te zien. Door nu achter de prompt de naam van een site of computer in te voeren, controleert u het bijbehorende IP-adres via de net nieuw ingestelde DNS-server. Via het commando exit komt u weer terug op de gewone DOS-prompt.