WPS staat voor Wi-Fi Protected Setup. Dit is een methode om eenvoudig een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen verschillende apparaten.

Hiervoor bevindt zich zowel op het router als op het te verbinden apparaat een knop. Als je deze knop op beide apparaten indrukt, wordt er tussen de twee apparaten automatisch een verbinding gemaakt. Zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van WPS? De WPS-beveiliging kan ongeacht merk of type modem of router, worden gekraakt. Omdat consumenten vaak minder interessant zijn voor hackers is het risico kleiner dan bij bedrijven dat u wordt gehacked. Bovendien moet de hacker zich binnen het bereik van uw draadloze verbinding bevinden. Voor zover bekend, zijn klanten van ZeelandNet niet gehacked.
De modems die sinds februari 2013 ZeelandNet levert bij diverse internetabonnementen een routermodem. ZeelandNet heeft de WPS functionaliteit op deze routermodems uit het oogpunt van veiligheid standaard uitgeschakeld. De andere door ZeelandNet geleverde modems hebben geen router functionaliteit en daarbij is dan ook geen aanpassing vereist.
Wanneer u naast uw kabelmodem ook een losse router gebruikt, adviseren wij u de WPS-functionaliteit van uw router uit te schakelen.
Heeft u WPS uitgeschakeld? Het uitschakelen van WPS heeft geen gevolgen voor het goed functioneren van al gekoppelde apparaten in uw netwerk. Om nieuwe apparaten draadloos met uw router of routermodem te verbinden zonder WPS heeft u de wachtwoordsleutel van uw draadloze verbinding nodig.