Internet Explorer beperkt het aantal gelijktijdige downloads vanaf dezelfde webserver tot twee. Het is mogelijk dit aantal te verhogen. Daardoor kunt u, zeker gezien de huidige snelle

breedband internetverbindingen, meerdere downloads vanaf een webserver tegelijk starten. Om dit te kunnen doen moet u twee instellingen in het Windows-register wijzigen. Handel als volgt:

Start de register-editor

 1. Maak een back-up van uw Windows Vista-register voordat u wijzigingen in het register gaat aanbrengen.
 2. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.
 3. Rechtsklik in een leeg deel van de rechter schermhelft en kies Nieuw >> DWORD (32-bits)-waarde.
 4. Geef de nieuwe DWORD-waarde de naam MaxConnectionsPerServer en open deze door erop te dubbelklikken.
 5. Wijzig in het dialoogvenster DWORD (32-bits)-waarde bewerken onder Waardegegevens de waarde 0 in 8.
 6. Klik op OK.
 7. Rechtsklik nogmaals in een leeg deel van de rechter schermhelft en kies opnieuw Nieuw >> DWORD (32-bits)-waarde.
 8. Geef deze DWORD-waarde de naam MaxConnectionsPer1_0Server en open hem door erop te dubbelklikken.
 9. Geef ook hier de waarde het getal 8 en stel Decimaal in.
 10. Klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor.

Na het opnieuw starten van Windows Vista kunt u vervolgens maximaal acht downloadsessies van dezelfde webserver laten plaatsvinden.

internet-connect.jpg