Windows onthoudt hoe uw bureaublad eruit ziet. Denk hierbij aan de indeling en onderdelen die op het bureaublad staan. Wilt u voorkomen dat het bureaublad wordt aangepast door medegebruikers, dan kunt u het opslaan van de bureaubladinstellingen blokkeren.

Open het Windows-register (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) en navigeer naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze waarde NoSaveSettings. Klik erop met rechts, kies Wijzigen en typ een 1 in het vak Waardegegevens. Sluit het register netjes af (Bestand, Afsluiten).