Wilt u dat Windows helemaal geen actie meer neemt als een cd wordt geplaatst? Via het Windows-register kunt u de voorziening Automatisch afspelen uitschakelen.

Open het Windows-register (kies Start, Uitvoeren, en typ Regedit) en navigeer naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom. Klik met rechts op AutoRun (in het rechtervenster) en kies Bewerken. Typ een 0 in het vak Waardegegevens. Nadat u het register hebt verlaten via Bestand, Afsluiten en Windows opnieuw hebt gestart, is Automatisch afspelen uitgeschakeld.