De Consumentenbond is niet tevreden met de onlangs uitgebreide informatie over Europese garantieregels. De organisatie vindt dat Apple beter duidelijk moet maken hoe het zit met garantie op producten voor Nederlandse consumenten.

Dit weekend paste Apple zijn site met informatie over garantie aan, nadat het door een Italiaanse rechter op de vingers was getikt. Apple bracht consumenten niet op de hoogte van hun in de Europese wet vastgelegde recht op minimaal twee jaar garantie en daarmee was sprake van misleiding, aldus de rechter. De nieuwe pagina is volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, 'een stap vooruit ten opzichte van het onoverzichtelijke document van bijna tweehonderd pagina's dat eerst op de website van Apple stond'.

De consumentenorganisatie is echter nog niet tevreden, omdat er te weinig informatie gegeven wordt over de regels in specifieke landen. Zo vindt de bond dat de details over de Nederlandse wet, die consumenten meer bescherming biedt dan de Europese regels, 'zijn weggestopt in een voetnoot'. In zijn vergelijkende grafiek verwijst Apple naar een aparte site met aanvullende wettelijke rechten voor consumenten. "Apple geeft nog steeds geen informatie over wat die Nederlandse regeling inhoudt, en hoe die zich verhoudt tot de garantie die Apple biedt", zegt Combée.

Op basis van de Europese regels geldt een garantietermijn van twee jaar, maar in de Nederlandse wet staat dat een product 'deugdelijk' moet zijn. Op basis van de verwachting over de levensduur, geldt voor veel producten daarom een langere termijn dan twee jaar. Overigens wijst ict-jurist Arnoud Engelfriet erop dat Apples garantiebepalingen nu goed afsteken ten opzichte van die van de EU, maar dat de Europese regels ook een ondergrens aangeven. De bewoordingen van Apple dat de EU-garantieregels spreken van 'reparatie of vervanging met betrekking tot aanwezige gebreken bij levering aan de klant', noemt Engelfriet 'riekend naar onfris': "De suggestie is natuurlijk dat je bij levering moet nagaan welke gebreken er zijn, omdat je anders buiten de wettelijke dekking valt. En dat is absoluut niet zo."

De bond dreigde eerder samen met de Europese zusterorganisaties Apple aan te klagen, omdat de organisaties van mening waren dat de garantievoorwaarden onduidelijk en misleidend waren. Zo zou onder andere de betaalde dienst AppleCare Protection Plan van twee of drie jaar grotendeels de wettelijke garantierechten van consumenten overlappen.