Het programma Digibewust is per 1 januari 2009 opgegaan in het programma Digivaardig & Digibewust  Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid om het aantal mensen, dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen wil stimuleren.