Soms zou het handig zijn wanneer u een of enkele bestanden direct naar een andere map zou kunnen verplaatsen. Met deze registerinstelling voegt u deze optie toe aan het snelmenu dat verschijnt bij rechtsklikken

op geselecteerde bestanden. Daarna verschijnt een handig dialoogvenster waarin u de gewenste map kunt aangeven. Handig en snel bestanden verplaatsen dus. De registerinstelling zelf is iets minder handig te maken, dus let goed op:

  1. Start de register-editor
  2. Maak een back-up van uw Windows Vista-register voordat u wijzigingen in het register gaat aanbrengen.
  3. Ga naar HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers.
  4. Rechtsklik op ContextMenuHandlers en kies Nieuw >> Sleutel
  5. Wijzig de naam van de sleutel in Move To.
  6. Dubbelklik op Standaard in het rechter schermdeel en voer in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken onder Waardegegevens de volgende waarde in: {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
  7. Sluit de register-editor.
Rechtsklik nu in een bestandsbeheervenster van Windows Vista op een bestand. U heeft een nieuwe optie Naar map verplaatsen gekregen.
naar-map-menu.jpg