Vaak wordt het advies gegeven een back-up van het register te maken voordat u ingrijpende wijzigingen op uw pc gaat uitvoeren. De methode die hiervoor meestal wordt aangeraden

(het register exporteren via de Windows Register-editor) is echter niet de beste. Het programma ERUNT is hier beter geschikt voor en heeft bovendien enkele herstelmogelijkheden die de Register-editor niet heeft.

Het register bestaat uit zeven bestanden. Zes daarvan zijn voor iedere gebruiker gelijk: Default, SAM, Security, Software, System en Userdiff. Wanneer u naar Start / Uitvoeren gaat en config intikt krijgt u ze te zien. Het zevende bestand is NTuser.dat, dat voor elke gebruiker verschilt. Het bevindt zich in de gebruikersmap van de betreffende gebruiker (een submap in C:\Documents and Settings en bevat de gegevens die u in de Windows Register-editor voornamelijk onder de boom HKEY_CURRENT_USER zult vinden.

Als u een back-up van het register maakt via de exportfunctie van de Windows Register-editor, worden niet al deze bestanden geëxporteerd. Het bestand Security wordt in deze back-up bijvoorbeeld niet opgenomen. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom het gebruik van een op deze wijze gemaakte back-up niet aan te raden is. Die ligt in de manier waarop de back-up wordt teruggezet wanneer u deze weer importeert. Daarbij wordt het huidige register niet vervangen door de back-up, maar de back-up wordt aan het register toegevoegd. Dat betekent dat nieuwe sleutels en waarden die in de tussentijd zijn aangemaakt niet verwijderd worden. Het resultaat is dus een mengsel van de back-up en het huidige register, en u zult begrijpen dat dit meestal niet de ideale situatie is.

Het programma ERUNT (Emergency Rescue Unit NT) kan het volledige register opslaan. Het kan de back-up vervolgens op een zodanige manier terugzetten, dat de huidige registerbestanden daarbij volledig vervangen worden. Dat is mogelijk doordat dit gebeurt tijdens een herstart van de pc, op het moment dat Windows nog niet geladen is.

U kunt met ERUNT handmatig registerback-ups maken, maar daarnaast kan het programma dagelijks automatisch een back-up opslaan bij de eerste start van de machine. Standaard bewaart ERUNT tot dertig van deze back-ups, maar dit aantal is aanpasbaar. We raden aan deze laatste methode altijd te gebruiken, op die manier hebt u steeds recente registerback-ups achter de hand voor noodgevallen.

ERUNT werkt onder Windows 2000, 2003, XP en Vista. Om er zeker van te zijn dat ERUNT onder Vista goed werkt, moet u UAC (User Account Control) echter uitschakelen. Aangezien UAC een belangrijk deel van uw beveiliging vormt, dient u in dit geval de voordelen van ERUNT af te wegen tegen de nadelen van een verminderde beveiliging.

Installatie en basisfuncties

Als u ERUNT downloadt kunt u direct het Nederlandse taalbestand erunt-loc_dut.zip ophalen. Het optimalisatieprogramma NTREGOPT, dat u op dezelfde pagina vindt, maakt al deel uit van ERUNT. U hoeft dit dus niet apart te downloaden. De installatie wijst zich verder vanzelf. Als deze bijna voltooid is krijgt u de vraag of u de AutoBackup-functie wilt installeren. Klik hier op Yes, waarna de installatie voltooid zal worden.

Direct na de installatie krijgt u de vraag of u een back-up van het register wilt maken. Klik hier op Cancel, want eerst maakt u ERUNT Nederlandstalig: u pakt het bestand erunt-loc_dut.zip uit en plaatst de vier .loc-bestanden die u nu hebt in de map C:\Program Files\ERUNT, waarbij u de bestaande .loc-bestanden overschrijft. Wanneer u ERUNT vervolgens start, krijgt u het zojuist weggeklikte venstertje in het Nederlands te zien. Klik op OK om aan te geven dat u een back-up wilt maken. Het hoofdvenster van ERUNT zal nu verschijnen.

Houdt u hier aan de standaardinstellingen en klik op OK. Een voortgangsindicator toont het opslaan van de verschillende registerbestanden, waarna de melding verschijnt dat de back-up is opgeslagen.

In het laatste venster is tevens te lezen waar de back-up te vinden is en hoe u deze kunt terugzetten. Om te zien hoe dit in zijn werk gaat, kunt u de zojuist gemaakte back-up terugzetten. Wilt u niet alleen zien hoe het werkt, maar ook dat het werkt, dan verandert u eerst bijvoorbeeld uw bureaubladachtergrond: deze verandering zal na het terugzetten van de back-up weer ongedaan zijn gemaakt. Vervolgens opent u de betreffende map (in het voorbeeld C:\WINDOWS\ERDNT\25-08-08) en klikt u op het bestand ERDNT.exe. Het terugzetten van de back-up is dan een kwestie van twee keer op OK klikken.

Nadat u de pc opnieuw hebt opgestart, is niet alleen de registerback-up teruggezet en uw bureaubladachtergrond eventueel weer veranderd: u zult in de map C:\WINDOWS\ERDNT nu ook een nieuwe map met de naam AutoBackup aantreffen. Hierin slaat ERUNT bij opstarten automatisch een back-up op als dat die dag nog niet gebeurd is, en wanneer u de map opent zult u zien dat deze zojuist gemaakt is.

ERUNT of Systeemherstel? In bepaalde gevallen hebt u aan ERUNT voldoende en is het ingrijpender Systeemherstel niet nodig. U kunt ERUNT bijvoorbeeld gebruiken wanneer u er zeker van wilt zijn dat bepaalde registerwijzigingen geheel ongedaan worden gemaakt. Dit kan het geval zijn als u enkele registertweaks hebt toegepast die uiteindelijk niet het gewenste resultaat opleveren, of wanneer u een programma hebt geprobeerd en direct weer hebt verwijderd omdat het niet aan de verwachtingen voldeed. Ook als een nieuw geinstalleerd programma problemen oplevert is het terugzetten van een registerback-up na de installatie van de betreffende applicatie aan te raden.

ERUNT kan ook van pas komen wanneer Windows niet goed werkt. Hoewel in dat geval Systeemherstel de eerste keus is, hebt u met ERUNT een tweede hersteloptie wanneer dit niet werkt of een ongewenst resultaat oplevert. Evenals Systeemherstel kunt u ERUNT in veilige modus gebruiken, mocht de pc niet doorstarten.

Als u ook niet meer in Veilige Modus kunt komen, hebt u aan Systeemherstel niets. U kunt dan via de Recovery Console nog wel een registerback-up terugzetten. U start de Recovery Console door de pc op te starten met de originele installatie-cd in het schijfstation. In het scherm Welkom bij Setup kiest u optie 'R' of u drukt op F10. Vervolgens typt u het nummer van de Windows-installatie waarbij u zich wilt aanmelden, waarna u het administratorwachtwoord invoert.

In de Recovery Console typt u nu achtereenvolgens cd erdnt en cd autobackup, beide gevolgd door Enter, om naar de map met back-ups te navigeren. Om de namen van de hierin opgeslagen back-ups te zien typt u dir en drukt u op Enter. Typ dan cd gevolgd door naam van back-up die u wilt terugzetten en druk weer op Enter. Nu typt u de opdracht batch erdnt.con waardoor de registerback-up zal worden teruggezet. Als dit gebeurd is, verwijdert u de cd-rom en tenslotte typt u exit gevolgd door Enter, waarna de pc opnieuw zal opstarten.