Het is mogelijk om aan de optie Computer in het menu Starten een submenu toe te voegen. Als u er dan met de muisaanwijzer over beweegt worden alle harde schijven, netwerkschijven, gedeelde mappen en stations met verwisselbare media getoond.

Dat is uitermate handig. Wilt u dat ook, handel dan als volgt: 

  1. Klik met de rechter muisknop op Starten en kies Eigenschappen.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start het tabblad Menu Start.
  3. Zorg dat Menu Start actief is en klik op Aanpassen.
  4. Zet in het dialoogvenster Menu Start Aanpassen onder Computer de optie Als menu weergeven aan.
  5. Kies tot slot OK >> OK.

menu-start-aanpassen-vista.jpg