Bestanden zijn altijd in meerdere programmas te openen. Eén ervan zal meestal uw voorkeur hebben. Zoals documenten in Word, of foto's in Photoshop (Elements) of Picasa. Door voor elk bestandstype het standaardprogramma in te stellen,

is dubbelklikken voldoende om het juiste programma te starten. Via het onderdeel Standaardprogrammas van Windows Vista en 7, stelt u standaardprogramma's voor veelgebruikte bestandstypen in.

1. Standaardprogramma In Windows Vista gaat u naar Start / Standaardprogramma's en klikt op de bovenste optie Uw standaardprogramma's instellen. Een lijstje met programma's wordt opgebouwd, dit kan even duren. Kent u een programma niet? Klik erop en rechts verschijnt een korte omschrijving. Die komt bij de fabrikant vandaan en is vaak behoorlijk lovend (het beste programma om...), maar geeft globaal aan wat het is.

Onder de omschrijving staan twee mogelijkheden met een groen pijltje. Met Dit programma als standaard instellen maakt u dit tot het standaardprogramma voor alle bestandstypen die het herkent. Beter is het om te kiezen voor de tweede optie Standaardwaarden voor dit programma selecteren. Nu krijgt u de bestandstypen te zien en met vinkjes koppelt u ze aan dit programma. Per bestandstype is een korte beschrijving opgenomen, dat maakt het bij onbekende typen makkelijker om het juiste standaardprogramma te kiezen. Ook ziet u wat nu het standaardprogramma is.

2. Bestandstype Even wennen is het dat u geen vinkjes mag weghalen. De achterliggende gedachte is dat elk bestandstype altijd een standaardprogramma heeft. Een type zonder bijbehorend programma bestaat niet. Een vinkje weghalen kan niet, dus in plaats daarvan gaat u naar het programma waarmee u het bestandstype wilt wilt openen. Daar zet u een vinkje neer. Dan is het meteen verdwenen bij het vorige programma.

Niet elk programma staat in deze lijst. Via de tweede optie uit het hoofdscherm genaamd Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen, is een willekeurig programma's aan een bestandstype te koppelen. Ditmaal krijgt u een lijst gesorteerd op type te zien. Stel dat u jpg-bestanden wilt koppelen aan Windows Fotogalerie, dan zoekt u .jpg op in de lijst. Dubbelklik op het bestandstype of klik op de knop Ander programma. Een venster opent met een lijstje mogelijkheden. Staat uw keuze er niet bij? Klik op Bladeren en wijs de map en het programma aan.

3. Programmatoegang Bij de vierde en laatste optie Programmatoegang en standaardprogramma's instellen, verschijnt een beveiligingswaarschuwing. U hebt er namelijk beheerdersrechten voor nodig, omdat deze instelling voor alle gebruikers op deze computer geldt. Daarna opent een venster met programmaconfiguratie's. Een configuratie bevat standaardprogramma's voor onder meer surfen, e-mail en multimedia. Klik op Aangepast om alle programma's uit de andere configuraties te zien, dus zowel Microsoft als niet-Microsoft programma's.

Hebt u meerdere browsers, zoals Internet Explorer, Mozilla FireFox en Google Chrome? Of meerdere multimedia- en e-mailprogramma's? Dan stelt u hier het standaardprogramma in. Met een vinkje bij Toegang tot dit programma inschakelen, geeft u aan of dit programma wel of niet via bijvoorbeeld het menu Start toegankelijk is. Overigens is het aan de makers van het programma of het ook echt in deze lijst voorkomt, zich de status van standaardprogramma laat ontnemen en of het vinkje de zichtbaarheid in bijvoorbeeld het startmenu beinvloedt.