Problemen met de updatefunctie van Windows zijn helaas geen zeldzaamheid: zo komt het voor dat afgehandelde updates na een herstart toch weer opnieuw worden aangeboden of toont Windows elke keer weer een foutmelding omdat een specifieke update niet is gelukt. In eerdere nieuwsbrieven zijn al diverse tips gegeven voor het oplossen van dergelijke problemen. Aan dat lijstje kan voor Windows Vista en Windows 7 de reparatietool System Update Readiness worden toegevoegd. Normaal gesproken wordt de tool automatisch als update aangeboden zodra zich een specifieke fout voordoet, maar System Update Readiness kan zo nodig ook als standalone-pakket via de website van Microsoft worden gedownload download: http://support.microsoft.com/kb/947821/

System Update Readiness is ontwikkeld voor het corrigeren van een aantal specifieke inconsistenties die tot gevolg hebben dat de installatie van updates en andere software niet werkt (het gaat om de foutcodes 0x80070002, 0x8007000D, 0x800F081F, 0x80073712, 0x800736CC, 0x800705B9, 0x80070246, 0x8007370D, 0x8007370B, 0x8007370A, 0x80070057, 0x800B0100, 0x80092003, 0x800B0101 en 0x8007371B). Neem er wel even de tijd voor, het kan namelijk erg lang duren voordat de reparatietool zijn werk heeft afgerond!