Open de map Mijn afbeeldingen. (Klik op Start en vervolgens op Mijn afbeeldingen.) Of open een andere map met bestanden waarvan u de namen wilt wijzigen.

Selecteer de bestanden waarvan u de namen wilt wijzigen. Als de gewenste bestanden niet aan elkaar grenzen in de bestandenlijst, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op elk bestand dat u wilt selecteren.
Klik in het menu Bestand op Naam wijzigen.
Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.
Alle bestanden in de reeks krijgen de naam die u typt en een numerieke toevoeging.
Als u bijvoorbeeld de naam Verjaardag typt, wordt het eerste bestand Verjaardag genoemd en krijgen de volgende bestanden in de reeks de namen Verjaardag (1), Verjaardag (2) enzovoort.
Als u een beginnummer wilt opgeven voor de reeks, typt u het beginnummer tussen haakjes achter de nieuwe bestandsnaam.
De bestanden in de reeks worden nu genummerd vanaf het nummer dat u typt. Als u bijvoorbeeld Verjaardag (10) typt, krijgt het eerste bestand in de reeks de naam Verjaardag (10) en krijgen de volgende bestanden de namen Verjaardag (11), Verjaardag (12) enzovoort.