U kunt gedeelde bestanden en mappen op twee manieren beheren. Als u voor het eenvoudig delen van bestanden kiest, kunt u uw mappen met iedereen op uw netwerk of in uw werkgroep delen

of uw mappen persoonlijk maken.(In Windows 2000 worden mappen op deze manier gedeeld.) In Windows XP Professional kunt u echter ook machtigingen voor mappen instellen voor specifieke gebruikers of groepen. Als u dit wilt doen, moet u eerst de standaardinstelling, het eenvoudig delen van bestanden, wijzigen. Als u deze instelling wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Open Configuratiescherm, klik op Hulpprogramma's en klik vervolgens op Mapopties.
Klik op de tab Weergeven en schuif helemaal naar beneden in de lijst Geavanceerde instellingen.
Schakel het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden (aanbevolen) uit.
Als u machtigingen voor een map wilt beheren, bladert u in Windows Verkenner naar de map.
Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Eigenschappen.
Klik op de tab Beveiliging en wijs machtigingen, zoals Volledig beheer, Wijzigen, Lezen en/of Schrijven, aan specifieke gebruikers toe.

U kunt alleen machtigingen voor bestanden en mappen instellen op stations die zijn geformatteerd voor NTFS en u moet de eigenaar zijn of toestemming van de eigenaar hebben om deze machtigingen in te stellen.