Met de System Update Readiness Tool kunt u problemen oplossen waardoor updates en servicepacks van Windows mogelijk niet kunnen worden geïnstalleerd.

Een update kan bijvoorbeeld mogelijk niet worden geïnstalleerd wanneer door een beschadigd systeembestand niet kan worden herkend welke Windows-versie op uw computer wordt uitgevoerd.

Als u problemen ondervindt bij het installeren van een update of servicepack, kunt u de tool downloaden en installeren. De tool wordt automatisch uitgevoerd. Probeer vervolgens nogmaals de update of het servicepack te installeren. Download.