Het bestrijden van spam gebeurt al jarenlang op ongeveer dezelfde manier. Antispam services kijken in de eerste plaats naar de karakteristieken van de verzenders en de boodschappen die ze rondsturen en proberen spam op die manier te onderscheppen, met wisselend succes. Een Amerikaans bedrijf komt nu met een nieuwe benadering die naar eigen zeggen 99 procent succes garandeert.

“Het onevenredige succes van Abaca’s 'E-mail Protection Gateway’ ligt in de unieke benadering om spam op te sporen”, stelt het bedrijf bij de introductie van het softwarepakket. In plaats van de verzenders kijkt deze antispamsoftware juist naar het soort berichten dat de ontvanger binnenkrijgt. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoeveel spam erbij zit en krijgt de gebruiker een bepaalde ‘reputatie’, die kan variëren van veel spam (meer dan negentig procent van de ontvangen boodschappen) tot weinig spam (minder dan tien procent). Door de reputaties van alle gebruikers van de software te combineren kan bij iedere ontvangen e-mail worden vastgesteld of het al dan niet om spam gaat, beloven de makers.