Nederlandse bedrijven verliezen jaarlijks naar schatting zo’n 23 miljard euro doordat werknemers de basale computervaardigheden niet onder de knie hebben. Uit internationaal onderzoek blijkt dat computerwerkers circa 38 minuten per dag

besteden aan tal van improductieve bezigheden zoals ‘uitzoeken hoe het moet’, ‘elkaar helpen’ en ‘wachten op hulp van ‘systeembeheer’. Universiteit Twente en ECDL Nederland – de organisatie die het internationaal erkende Europees Computer Rijbewijs uitgeeft – willen een onderzoek beginnen naar het productieverlies. Het computergebruik stijgt nog steeds. Naar verwachting is in 2020 liefst 90 procent van de werknemers in Europa afhankelijk van de computer. Het belang om goed met computers uit de voeten te kunnen en onnodig verlies van productiviteit te voorkomen, wordt daardoor alleen maar groter. European Computer Driving Licence (ECDL) Nederland zet zich in voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van scholieren, studenten en werknemers en gaat de activiteiten in Nederland intensiveren.

Extra investeren
''Bedrijven laten onnodig veel geld liggen'', zegt directeur Roy Osinga van ECDL. ''Kijk om je heen, voorbeelden te over. Werknemers die vele uren puzzelen op een powerpoint-presentatie, of klungelen met spreadsheets en het bijhouden van databases. Bedrijven staan onvoldoende stil bij de gevolgen die dit heeft voor de productiviteit van hun medewerkers.''

38 minuten per dag
In diverse Europese landen is al onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoeveel tijd mensen verliezen bij het gebruik van computers en internet doordat ze onvoldoende vaardig zijn. De onderzoeken vertonen sterk overeenkomstige resultaten: ongeveer 8 procent van de tijd van een werknemer gaat op aan hulpvragen en ‘uitzoeken hoe het zit’, wat neerkomt op een vermijdbaar productiviteitsverlies van 38 minuten per dag.

Miljarden euro’s verlies
Wanneer de in andere delen van Europa (Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, Italië) gevonden getallen ook voor Nederland gelden, bedraagt de zogeheten ‘cost of ignorance’ voor Nederland liefst 23 miljard euro per jaar. Universiteit Twente en ECDL Nederland willen dit jaar een onderzoek afronden om het precieze verlies in kaart te brengen.