Het bekendste lampje op ons toetsenbord is Num Lock. Hiermee wordt aangegeven of het numerieke toetsenbord actief is. Op draadloze toetsenborden ontbreekt deze aanduiding en is het lastig om te zien of Num Lock actief is.

Dit veroorzaakt bijvoorbeeld dat u per ongeluk een pijltjestoets indrukt terwijl u een cijfer bedoelde of juist andersom. NumCapsScroll Indicator biedt uitkomst door de statuslampjes van Num Lock, Caps Lock en Scrol Lock weer te geven op het beeldscherm. Eenmaal opgestart ziet u de schermindicator in het systeemvak, rechtsonder naast het Windows-klokje. Door op de Caps Lock- of Num Lock-toets te drukken, verandert de status van de indicator en hoort u een zacht klikgeluid. Het is handig om NumCapsScroll automatisch te laten starten met Windows. Zo hebt u er geen omkijken naar en ziet u altijd de statusindicator. Klik hiervoor met rechts op het NumCapsScroll-icoontje in uw systeemvak. Kies in het menu dat verschijnt voor Load on startup en NumCapsScroll wordt voortaan automatisch gestart met uw computer. NumCapsScroll Indicator, www.vasileios.gr/freesoft