ICT Office en NLkabel (respectievelijk de branchevereniging van de IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland en de vereniging van Nederlandse kabelbedrijven) zijn sterk tegen de aanbeveling van de Commissie Brinkman, die gisteren bepleitte dat er een heffing op internetabonnementen moet komen om de krantensector te ondersteunen.

Heffingen zijn niet de oplossing om welke sector dan ook te subsidiëren, melden deze partijen. Bovendien kan er een zeer ongewenste precedentwerking van uit gaan, die de deur openzet naar meer en andere heffingen voor internetgebruik en naar heffingen op andere communicatiediensten. Zowel het bedrijfsleven als de consument worden daar de dupe van.

"Aanbieders van internet leveren breedbandverbindingen aan meer dan zes miljoen huishoudens. De concurrentie tussen partijen is groot. De beschikbaarheid van snel internet brengt fundamentele veranderingen in het gedrag van de consument. Dat noodzaakt bedrijven die traditioneel offline hun producten aanboden, zoals kranten, tot grondige herbezinning op de manier waarop zij inkomsten verkrijgen. Bestaande en nieuwe marktpartijen zien hierbij ook nieuwe kansen," aldus ICT~Office en NLkabel.

"De Commissie Brinkman constateert dat huidige economische tegenwind vooral de structurele problemen blootlegt die de positie van de krant aantasten. Zij adviseert in haar rapport 'De volgende editie' daarom om verdere stimulering van innovatie in de journalistiek en de journalistieke productie en exploitatie te bekostigen uit een opslag op de kosten van de internetaansluiting voor de Nederlandse huishoudens. De commissie is daarbij van mening dat voor de ontwikkeling van nieuwe modellen en concepten in de mediawereld tijdelijk een dergelijke bijdrage van de internetgebruiker kan worden gevraagd en stelt daarom een extra heffing op internet voor om uitgevers te financieren die de overgang van de offline wereld naar de online wereld willen maken. Een belasting op internet, ook als deze tijdelijk is, werkt echter marktverstorend en leidt tot extra kosten voor de internetsector. Internet service providers zouden als inners van de heffing bovendien een verlengstuk worden van de overheid, terwijl dit niet hun rol is. De internetsector roept daarom kranten om zich te focussen op innovatie, in plaats van om een vorm van staatssteun te vragen. "