Convert Met deze opdracht converteert u FAT- en FAT32-volumes naar NTFS. Syntaxis Convert [volume] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:bestandsnaam] [/nosecurity] [/x]

Parameters: volume

De stationsletter (gevolgd door een dubbele punt), het koppelingspunt of de volumenaam die u naar NTFS wilt converteren.

/fs:ntfs Vereist. Hiermee converteert u het volume naar NTFS.

/v Hiermee schakelt u de uitgebreide modus in: alle berichten worden tijdens de conversie weergegeven.

/cvtarea:bestandsnaam Alleen voor ervaren gebruikers. Hiermee schrijft u de MFT (Master File Table) en andere NTFS-metagegevensbestanden naar een bestaand, aaneengesloten bestand met tijdelijke aanduidingen. Dit bestand moet in de hoofdmap staan van het bestandssysteem dat wordt geconverteerd. Het gebruik van de parameter /CVTAREA kan resulteren in een minder gefragmenteerd bestandssysteem na conversie. U bereikt het beste resultaat als de omvang van dit bestand 1 kB vermenigvuldigd met het aantal bestanden en mappen in het bestandssysteem is, maar bij de conversie worden bestanden van elke omvang geaccepteerd. Zie 'Bestandssystemen' op de website Microsoft Windows XP Resource Kits voor meer informatie over de parameter /cvtare

  • Voordat u de opdracht convert uirvoert, moet u het tijdelijke-aanduidingsbestand maken met de opdracht fsutil file createnew. Dit bestand wordt niet automatisch gemaakt als u convert uitvoert. Dit bestand wordt tijdens de conversie overschreven met NTFS-metagegevens. Na de conversie wordt alle ongebruikte ruimte uit dit bestand verwijderd. Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdracht fsutil file. /nosecurity Hiermee geeft u op dat de beveiligingsinstellingen van de geconverteerde bestanden en mappen voor iedereen toegankelijk zijn. /x Hiermee wordt het volume indien nodig ontkoppeld voordat het wordt geconverteerd. Alle geopende ingangen naar het volume zijn dan niet meer geldig.
  • Opmerkingen:
  • Geef op dat het station moet worden geconverteerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Anders kunt u het huidige station niet converteren.
  • Als het station (bijvoorbeeld het systeemvolume of het huidige station) niet met convert kan worden vergrendeld, wordt gevraagd of u het station wilt converteren wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
  • De locatie van de MFT is anders op volumes die van een vorige versie van NTFS zijn geconverteerd. Hierdoor zijn volumes die van Windows NT zijn geconverteerd mogelijk iets minder snel.
  • Volumes die zijn geconverteerd van FAT naar NTFS missen enkele voordelen ten opzichte van volumes die oorspronkelijk zijn geformatteerd met NTFS. Op geconverteerde volumes kan de MFT gefragmenteerd raken. Bovendien worden op geconverteerde opstartvolumes geen NTFS-machtigingen toegepast nadat het volume is geconverteerd.

Voorbeeld: Als u het volume op station E naar NTFS wilt converteren en u wilt dat alle berichten worden weergegeven, typt u: convert e: /fs:ntfs /v